Vyberte pracoviště

Identifikace žáka*DŮVOD PODÁNÍ ŽÁDOSTI (je možno označit více možností):
Problémy v učení – nejvíce ve
 
čtení
 
psaní
 
matematice
 
cizím jazyce
 
jiné:
 
Nesoustředěnost, poruchy aktivity (hyperaktivita, hypoaktivita)
 
Poruchy chování – popište prosím konkrétní projevy:
Končící platnost předchozího doporučení – kontrolní vyšetření
Posouzení školní zralosti – odklad školní docházky/ předčasný nástup
Vyšetření profesní orientace (volba střední/vysoké školy)
Uzpůsobení podmínek přijímacího řízení/ maturitní zkoušky
Změna školy – důvod změny:
Odlišný mateřský jazyk
Jiné:

*Bylo již dítě v PPP vyšetřeno:
*Je a nebo bylo někdy dítě v péči dalšího odborníka - psycholog, psychiatr, logoped, odborný lékař, SPC, SVP...?

Vážení rodiče, vážení klienti, důležitým předpokladem pro poskytnutí kvalitní poradenské péče je co možná největší množství informací, proto bychom Vás rádi požádali o zajištění následujících dokumentů: Před vyšetřením zajistit Sdělení školy. Je-li dítě svěřeno do náhradní rodinné péče, zajistit soudní rozhodnutí toto dokládající. Je-li dítě v péči dalších odborníků, poskytnout PPP aktuální zprávy z vyšetření z těchto pracovišť. Připojit soubory(maximální velikost 15MB:

DOTAZNÍK pro rodiče
Rodina:
rodiče:
vlastní matka
vlastní otec
nevlastní otec/matka
pěstoun
jménoa příjmení:
věk:
vzdělání:
zaměstnání:
Vývoj dítěte:
Těhotenství:
Porod:
Dítě upřednostňuje ruku:
Bylo/je dítě v logopedické péči:
Smyslové vady:
Užívá dítě pravidelně nějaké léky:
Bylo dítě někdy hospitalizováno:
U dítěte se dlouhodobě vyskytují tyto obtíže:
Školní vývoj:
Chodilo dítě do mateřské školy:
Jak si zvykalo:
Odklad školní docházky:
Opakování ročníku:
Změnilo dítě někdy základní školu:
Spolupráce se školou se mi jeví:
Domácí příprava na školu:
Při učení je dítě:
Osobní tempo:
Úroveň pozornosti:
Další důležité informace, které dle Vás ovlivnily vývoj osobnosti dítěte, jeho chování a školní výsledky: